Articles

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Társaságunk a GDPR rendelettel összhangban különös figyelmet fordít az adatkezelés során a természetes személyek személyes adataik védelmére, a kapcsolódó alapelvek és szabályok betartására, továbbá tiszteletben tartja a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatának kezelését jelenleg a GDPR rendelet hatálybalépését megelőzően adott hozzájárulása alapján végezzük, amely a GDPR rendeletben foglaltak szerinti hozzájárulásnak tekinthető. Tájékoztatjuk, hogy az alábbi e-mail címen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, módosíthatja és kérheti az Önről tárolt adatok törlését. A bejelentést követően Társaságunk módosítja, vagy törli a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatait.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

Adatkezelő megnevezése: Medyag Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Cégjegyzékszám: 09 09 023082
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: +36 52 534 402
Honlap: www.medyag.hu
Adatkezelő képviselője, elérhetősége: Papp Gáborné ügyvezető, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre.

1. Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön által az adatkezelő részére önkéntesen átadott/megadott személyes adatainak kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatásán alapul.

2. Az adatkezelés célja és időtartama:

Kifejezett hozzájárulása alapján az adatkezelő az adatait kapcsolatfelvétel céljából kezeli, hozzájárulása visszavonásáig. A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az adatkezelő kizárólag a fent meghatározott célok érdekében, bizalmasan kezeli, harmadik személyek részére adattovábbítás, adatközlés nem történik, továbbá az adatkezelő a fenti céltól eltérő célból további adatkezelést nem végez.

3. Az Ön, mint érintett jogai:

Az adatkezelő az Ön kérésére minden esetben díjmentesen tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatainak kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Jogosult továbbá arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bírósághoz fordulás menetét az Info törvény 22. §-a határozza meg.

Társaságunk honlapján nem használ a felhasználók böngészési szokásait követő sütiket, ilyen jellegű adatokat nem gyűjt, és nem tárol.

JACIE accreditation

The mission of the Cell Therapy Laboratory is to perform its activities in line with the current Good Manufacturing Practice guidelines, as well as other, professional international guidelines.


To achieve this goal, our quality management system regarding the processing, quality control and storage of hematopoietic stem cells completely complies with the requirements of the FACT-JACIE (Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy – Joint Accreditation Committee ISCT-EBMT) International Standards for Cellular Therapy Product Collection, Processing, and Administration.

The Cell Therapy Laboratory was the first to acquire the JACIE accreditation in Hungary.

Contacts

Medyag Ltd.

H-4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., Hungary
Postal address: 4012 Debrecen, Pf.: 99.

Phone: +36 52 534 402

Fax: +36 52 534 403

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.sejtterapia.hu, www.medyag.hu

Contacts:

Cell Therapy Laboratory

Dr. Tudlik Zsuzsa, Head of Quality Assurance, qualified person: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: +36 52 534 402
Fax: +36 52 534 403

Postal address: H-4012 Debrecen, POB: 99, Hungary

 

Disclaimer

This page contains legal instructions concerning the users of this website.

The owner and operator of this website is the Medyag Ltd. (hereinafter referred to as Medyag). Any materials including trademarks and domain names used in this website by Medyag are protected by intellectual property rights and are owned or legally used by Medyag.

Users of this website shall use this website at their own risk. By visiting this website, you accept the content of this disclaimer, which Medyag is entitled to modify without notice. Same concerns registered and non-registered users alike.

Without a preliminary written consent by Medyag, materials or parts thereof included in this website cannot be copied, reproduced, modified, re-published, uploaded, changed, forwarded, or propagated, used, or published in any ways. Contents of this website can be downloaded or printed only for personal use. Remarks on copyright or intellectual property shall be observed and indicated.

No information in this website especially including financial information shall be considered an invitation for investment, advertisement or a public offer.

Medyag shall not warrant the authenticity of the materials, and shall not be liable for any information in this website. Medyag or the parties preparing or operating this website shall not be held liable for any direct, indirect, or accidental mistake, damage (direct or indirect), or loss of data upon visits to this website, or for the contextual mistakes or deficiencies of this website.

Medyag shall not be held liable for websites operated by other parties, which are accessible via the Medyag website. Medyag has no means to check the contents of these websites which is totally independent of Medyag. No connection between this website and another website shall constitute the acceptance of the contents of the other website by Medyag or the purpose which the website is used for.

Medyag shall not keep any information it receives and shall not be held liable for replying.

Medyag shall not communicate any data it possibly receives via registrations to any third or unauthorized party without an explicit written consent; Medyag shall provide for confidential and separate storage of such data.

Pictures in the Medyag website are only for scientific educational purposes.

Medyag shall reserve all rights concerning all the information in its website.

All contents of the Medyag website are bound exclusively by Hungarian legislature.

Research and Development

The goal of the Cell Therapy Laboratory is to expand currently applied cell therapies so that more and more patients can be treated and the quality of their lives can be improved.

In close cooperation with the clinical experts the Cell Therapy Laboratory is prepared to introduce any new, professionally supported therapies that can be applied to increase therapeutic efficiency in the given application area in a cost-efficient way.

Process and storage of umbilical cord blood

What to know about cord blood?

The contact between the embryo and the placenta is ensured by the umbilical cord. Nutrients and oxygen is provided for the embryo by the cord blood flowing in the umbilical cord. Cord blood is developed in the early stage of the embryonic development and is continuously being produced. Consequently, the umbilical cord blood does not contain mother-origin cells but only embryonic cells, including embryonic stem cells.

The length of the umbilical cord may vary between 30 cm and 100 cm, thus the volume of the cord blood in it may also be rather different. The average volume is between 50 ml and 120 ml but there are frequent cases with the volume of below 40 ml. In extreme cases the volume can be over 150 ml. The cellular and non cellular composition of the umbilical cord blood is identical to that of the healthy adult blood. The ratio of the certain cell types is practically identical to the adult blood, with the exception of the quantity and the percentage of stem cells. Considering that all the cells of the embryo are developed from stem cells, it is not surprising that at the end of the embryonic life – i.e. at birth – stem cells are in surplus in the blood thus in the cord blood of the new-born.

Umbilical cord blood can only be collected after the umbilical cord had been cut. It is important to note that the whole procedure of umbilical cord blood collection is completely painless. There is no risk either for the mother or the baby. If the parents do not dispose of the collection and storage of the stem cells found in the umbilical cord, this extremely valuable biological substance – i.e. the umbilical cord blood – is to be destroyed after birth.

Collection of umbilical cord blood:

Umbilical cord blood can be collected if prior to the birth of the baby the would-be parents have expressed their wish to provide an opportunity of stem cell therapy for the baby in case in the future no autologous stem cells could be collected from the baby itself. In addition, cord blood can also be collected if the mother gives her consent to donate the umbilical cord blood of the baby.

Umbilical cord blood is collected only if there are no exclusion criteria. All the possible causes that might lead to the failure of the future application of the cord blood belong to the exclusion criteria.

Umbilical cord blood is collected by trained and experienced obstetricians or midwives at the Department of Gynaecology and Obstetrics of the University of Debrecen.

The procedure is performed directly after the umbilical cord has been cut and clipped, after the birth of the baby but prior to the birth of the placenta. Cord blood is collected from the end of the umbilical cord closer to the placenta into a specifically designed sterile cord blood collection set.

Process and storage of cord blood:

The collected umbilical cord blood is processed and stored at the Cell Therapy Laboratory according to the conditions laid in the contract; storage is guaranteed for up to 20 years. Before the expiry of the contract there is also an opportunity to prolong the storage.

According to references it is assumed that processed and frozen stem cells can limitlessly preserve their viability and applicability. There are stem cells that have been stored in frozen state for 40 years. The stored cells are at the disposal of the proprietor at any time.